Welcome home 2017 – No 61

עוד כמה רגעים קטנים נעלמת לה שנת 2016 ומחליפה אותה בגאווה רבה 2017, זהו הרגע המיוחד שלי להגיד תודה על השנה המדהימה שהייתה לי, מלאה בהתרגשויות, הצעות חדשות, התפתחויות שבדרך והגשמות עצמיות, בין לבין גם אגיד מזל טוב לבלוג שלי שחוגג היום בדיוק  שנתיים, שנתיים שבהן עברתי דרך משמעותית אפשר לומר, מהחלום לפתוח את הבלוג ...